*** ตอนนี้ E-mail ของ Hotmail ใช้ไม่ได้ เปลี่ยน E-mail ในการติดต่อเป็น tradingchina2011@gmail.com ค่ะ... ***
5.6